Nytt oppmøtested for felles treninger!

Viktig å merke seg at NSK i år har valgt å bytte lokasjon for oppmøte til felles treninger på mandager og onsdager. Vår gamle lokasjon utenfor gamle Sykelisten i Heddalsveien 24 er byttet ut med Uno-X (Bilvasken) i Heddalsveien 49. Enkelstående invitasjoner kan avvike, men da skal det informeres om spesielt. God tur 🙂