Protokoll styremøte 24.08 NSK med viktige datoer

Til stede: Vegard Skullerud, John Gunnar Svartdal, Steinar Tørre, Jan Tore Sletta, Pål Espen Dahlskås og Halvor Skåttet

Forfall: Freddy Hågensen og Tommy Hagen

Dagsorden:

 1. Medlemsmøte
 2. Trening høsten
 3. Klubbmesterskap
 4. Årsfest
 5. Mallorca 2022
 6. Regnskap og budsjett
 7. Eventuelt
 1. Medlemsmøte avholdes på idrettens hus tirsdag 28 september kl 18.00

Dagsorden for medlemsmøtet.

 • Årsfest
 • Mallorca 2022
 • Trening høsten, spinning, løping, offroad, ski osv.
 • Trening høsten 2022. Dette kommer opp som egen sak på medlemsmøtet den 28 september.

Styret foreslår å starte spinning på Spenst fra tirsdag 19 oktober. Halvor undersøker med Spenst.

 • Klubbmesterskapet 2021. Fellesstarten kjøres 14 september kl 17.30, start ved idrettshallen. Masterbil opp til Lisleherad som slipper i bakken mot Lisleherad kirke, mål ved Skogly i Gransherad. 16 september er reservedato hvis dårlig vær.
 • Tempo mesterskapet kjøres den 22 september første start kl 18.00 fra Ormemyrkrysset. Samme trase som sist. Reservedato 23 september. Egen klasse for racer og tempo sykkel (racer med bøyle = tempo sykkel).
 • Årsfesten settes til lørdag 6 november kl 19.00 på Brattrein start kl 19.00. Vi bestiller Tapas med dessert. Egenandelen settes til kr 200,- påmelding til Vegard innen 15 oktober.

Sykkeltur på offroad fra O – lags hytta kl 12.00. Jan Tore legger ut info på nettside og Facebook. Halvor bekrefter bestilling via e-post.

 • Mallorca 2022 diskuteres på medlemsmøte den 28 september. Styret foreslår å reise i tidsrommet 1 – 9 april 2022. Styret henstiller alle til å bestille på hotell El Sid.
 • Regnskap og budsjett. Dette tas på neste styremøte.
 • Eventuelt. Det ble diskutert fellestur til VM i Belgia, eller starten på Tour de France i København 2022. VM 2022 – Australia. VM 2023 – Glasgow.

Møtet slutt 20.00