Møte datoer fremover

Siden situasjonen rundt Covid19 er så uoversiktelig og det kommer stadig nye regler og krav fra myndighetene så har styret i klubben valgt å utsette årsmøtet til tirsdag 8 juni. På grunn av covid-19, er fristen fra NIF utsatt til 15. juni. saksliste blir lagt ut senest 8 mai. Hvis situasjonen rundt Covid19 tilsier det så kan årsmøtet bli avholdt på Teams
Hilsen styret