Årsmøtet 27 februar kl 18

Styret minner om årsmøte på torsdag den 27-02-2020. Møtet blir holdt i Idrettens hus Storgata kl 18.00.
Det vil bli vanlige årsmøtesaker med følgende dagsorden. Styret informerer om at det ikke var noen innkomne saker ved fristens utløp. Vi håper at så mange som mulig vil være med på My Pizza Restaurant etter møtet.
Styret ønsker alle Velkommen!
Dagsorden:
1. Godkjenning av møteledelse, referent og underskrivere
2. Årsberetning
3. Økonomi
4. Innkommende forslag
5. Kontingent
6. Budsjett 2019
7. Valg
Hever årsmøtet.
• Informasjonsaker fra styret