Årsavslutningen 2017.

Vi må gjøre en forandring på datoen som vi i utgangspunktet hadde tenkt.

Det blir den  lørdag 25. november og stedet blir som vanlig O.lagshytta. Vi kommer tilbake med nærmere beskjeder når det nærmer seg, men sett av denne datoen til en koselig kveld.

.