Reglement for klubbdrakter NCF

REGLEMENT FOR KLUBBDRAKTER I NORGES CYKLEFORBUND

Se i Utstyrseglement under Lover og Regler på nettsiden.

NCF får stadig spørsmål om hva som er gjeldende draktreglement. Det gjeldende reglementet ligger på www.sykling.no under Lover og Regler.

Først må jeg presisere at alle klubber skal sende inn skisse av drakt til NCF.

 

SPØRSMÅL

Det vi får oftest spørsmål om, er om en elitegruppe eller expressgruppe i klubben, kan kjøre sykkelritt i en helt annen drakt enn klubbdrakten. Nei, det kan de ikke, så sant ikke en hel klasse som beskrevet i pkt. 1.3.046 har like drakter – OG at grunnfarge og design er likt som klubbens øvrige drakt. Altså, man kan ikke ha en hvit drakt med blå ermer i klubben, og ha en elitegruppe som kjører i rødt med grønne striper. Poenget er at drakten til klubben skal være gjenkjennelig, og lik for alle fra samme klubb i samme gren og klasse.

 

TURRITT

Så har vi i tillegg et Turrittreglement – fortsatt gjelder reglene for klubbdrakt. Her har man lov til å kjøre for den bedriften man jobber i, OM KLUBBEN GODKJENNER DETTE.

Under §2 i Turrittreglementet for både landevei og terreng, står det:

«Ryttere med helårslisens i klubb skal kjøre med klubbens drakt i alle konkurranser om ikke andre særskilte tilfeller er godkjent av klubben».

«Deltakelse for kommersielle team- eller lagsammensetninger uten tilknytning til NCF er ikke tillatt».

Altså – særskilte tilfeller er ikke en elite- eller expressgruppe. Det er om en gruppe ønsker å kjøre for en god sak, som f.eks. «Aktiv mot kreft», «MS-gjengen» eller andre konstellasjoner for å få frem et viktig budskap.

 

HER ER ET UTDRAG AV DE VIKTIGSTE REGLENE:

Generelt

1.3.026 Alle ryttere skal, når de deltar i ritt, benytte trøye med ermer og sykkelbukse,

eventuelt «tempodrakt». Trøyer uten ermer er forbudt. Definisjonen på en drakt, er trøye og bukse.

1) Rytterne skal benytte konkurransedrakt, godkjent av klubben og NCF. De godkjente klubbdrakter med eventuell reklame gjengis på nettet.

1.3.027 Trøyene skal, for å unngå forvirring, skille seg klart ut fra mesterskapstrøyer, og trøye for UCI cup og Ledertrøyer.

1.3.033 Det er forbudt å bruke klær som kun har som formål å minske luftmotstanden.

 

KLUBBER OG REGIONALE LAG

1.3.045 Innen samme gren, skal alle draktene i klubben ha samme grunnfarge og design.

1.3.046 I tillegg gjelder følgende:

1. Aldersbestemte (M/K t.o.m. 16 år) – alle skal ha lik drakt og sponsorer.

2. M/K-Jun – alle skal ha lik drakt og samme sponsorer. Sponsorene kan være forskjellig fra punkt 1.

3. M/K U23-Elite – alle skal ha lik drakt og samme sponsorer. Sponsorene kan være forskjellig fra punkt 1 og 2.

4. M/K Veteran/Masters – alle skal ha lik drakt og samme sponsorer. Sponsorene kan være forskjellig fra punkt 1, 2 og 3).

5. Drakten kan være ulik i dame- og herreklasse, men ha samme grunnfarge og design.

For de enkelte lag/kretser er det tillatt med forskjellig reklame for de forskjellige disipliner.

1.3.047 Rytterne skal bære like trøyer som er i samsvar med erklæring innsendt til NCF. Ingen rytter tillates å benytte drakter med andre farger eller sponsorer enn det som er meldt inn til NCF.

 

Reklame

1.3.048 Klubbene kan, på sine klubbdrakter, vise navn (logo eller merke) for sine kommersielle sponsorer. Det skal foreligge skriftlig avtale mellom klubben og sponsor.

1.3.050 Art. 1.3.045 til 1.3.049 gjelder også bekledning for regionale lag.