Søndagsturen den 24.mai

Det kan vel bli tynt med folk på turen i morgen, som vel skulle gå til Tuddal. Mange skal kjøre Nordmarka Rundt og minst 3 stk skal være med i følgebil. Dette til info så dere ikke står ved Syklisten og lurer.