Søndagstur med NSK Bolkesjø-Hovin (til lille Østerike ) -Gransherad- Vestsida og hjem 26.04.15

Søndagstur NSK 26.4.15 002 Søndagstur NSK 26.4.15 003 Søndagstur NSK 26.4.15 004 Søndagstur NSK 26.4.15 006 Søndagstur NSK 26.4.15 007 Søndagstur NSK 26.4.15 005