Årsmøte 2015 på Spenst tirsdag 27. januar kl. 19.00

Minner om kommende årsmøte.

Vedlagt finner dere saksliste, regnskap og innkomne forslag: Årsmøte 2015 sakspapirer

Etter årsmøtet  blir det, som vanlig et kort medlemsmøte.

Velkommen!