Hansker!

Alle som kjøpte hansker får nye. Fabrikanten ser at det er gjort en feil så Kudos til dem. Dere kan beholde de dere har fått.