Angående Bilfingern og litt til.

TDF og Paris ferie 069Det Norske hjørnet

Hei. En del har vel klare etter ferien og den organiserte treningen er i gang.

Det har vært litt fokus på den såkalte Bilfingern (tidligere Hydro 10ern). Arild Brenna er primus motor og han har tenkt og gjøre det slik frem mot den 17. august. På treningen i morgen, onsdag den 30 august,  vil det først bli gitt litt info angående hvordan vi legger opp treningene  fram mot  rittet spesielt rettet mot de som skal være med på rittet. Deretter kjører vi mot Bolkesjø og tar litt info underveis. Det er viktig at ihvertfall de som skal være med på rittet møter opp på de treningene som er fram til rittet. Treningene er fortsatt for alle! Vi kjører egen gruppe for de som ikke skal være med på finger’n.