Søndagstur til Gavlesjå

Gavlesjåtur  15.6 2014 001Gavlesjåtur  15.6 2014 002 Gavlesjåtur  15.6 2014 007 Gavlesjåtur  15.6 2014 003 Gavlesjåtur  15.6 2014 006 Gavlesjåtur  15.6 2014 012Søndagsturen ble helmaks både som trening og rekreasjon, med sånt vær som det var i dag.