Uoffisielle treninger!

Det har i Juli måned vært mange NSK medlemmer og ikke-medlemmer som har invitert til treninger via Facebook på privat initiativ, og det er bra! Mange av disse treningene har vært lagt opp til tider NSK vanligvis har sine faste treninger (mandag kl. 18, onsdag kl. 18 og søndag kl.10).

Jeg vet på bakgrunn av flere tilbakemeldinger de siste ukene fra forskjellige personer at noen av disse treningene ikke har vært gjennomført slik NSK har som retningslinje, og at noen desverre har hatt negative opplevelser rundt dette. Det er beklagelig å høre om, men samtidig så må jeg på vegne av styret i NSK påpeke at treninger som ikke står oppført i vår AKTIVITETSKALENDER ikke er å anse som OFFESIELLE klubbtreninger! NSK har ikke hatt offisielle treninger i sommerferien (med noen få unntak), og da har alle treninger vært invitert til privat via facebook. I de tilfellene står også initiativtaker fritt til å spesifisere hvilken type trening som ønskes, selv om treningene faller på NSK’s normale treningstider. NSK som klubb tar kun ansvar for treninger som er lagt inn i aktivitetskalenderen.

Vi i styret håper at de som har hatt negative opplevelser rundt noen av de private arrangerte treningsturene i sommerferien, likevel tar turen på høstens offisielle treninger som startet opp igjen onsdag 31. Juli!

Håper på en god sykkelhøst med flotte treningsturer og gode resultater for de som skal sykle ritt!