Sterke resultater fra Styrkeprøven av Notodden sk syklister

Stein Arne Lie  fikk tiden  16:58:40 på strekningen Trondheim -Oslo

Jan Tore Sletta  fikk tiden 4:31:55 Lillehammer -Oslo

Jan Erik Søvik fikk tiden 4:50:31 Lillehammer-Oslo

Elin Rauland fikk tiden 4:59:21 Gjøvik-Oslo

Sterke tider av sterke gutter og jenter.