Søndagstur 30 juni

Start kl 10.00 fra Syklisten. Foreslår Bondal eller Hovin 10 – 12 mil rolig med kaffepause.