Reskjem Opp – Personlige tider

Personlige tider på strekningen «Reskjem Opp» kan meldes inn pr. SMS til Tommy på mob. 95885411 hvis dere ønsker deres tid publisert på klubbens nettsider. En egen side er nå laget for dette under Landevei. Tiden skal tas fra fotgjengerovergangen utenfor Yli skole til passering av skiltstolpen ved innkjøringen til Grønnkjær skianlegg.