Medlemskontigent 2013

Vi ønsker både nye og gamle medlemmer hjertlig velkommen i klubben!

Medlemskontigent Aktive Kr. 350,-

Medlemskontigent Familie Kr. 700,-

Medlemskontigent Støtte Kr. 350,-

 Medlemskontigenten betales inn på konto 2699.54.85590.

 

Klubbklær og oppdatert medlemsliste for 2013 finnes under medlems-fanen på denne nettsiden.