Helge Rauland – Klubbens nye leder

På årsmøte 22. Januar ble det foretatt noen endringer i NSK styret.

Helge Rauland ble valgt inn som NSK’s nye styreleder.

Eli Marie Frømyr ble valgt inn som styrets andre kvinnelige styremedlem.

Tommy Hagen skiftet posisjon fra styreleder til kasserer.

NSK styret består i dag av følgende personer:

 

Leder:   Helge Rauland

Nestleder:   Sigmund Haugen

Sekretær:   Halvor Skåttet

Kasserer:   Tommy Hagen

Styremedlem:   Ole Morten Johansson

Styremedlem:   Elin Rauland

Styremedlem:   Eli Marie Frømyr

Varamedlem:   Arild Brenna