Årsmøte

Årsmøte tirsdag 22.01. kl 20.00. 2 etg. Sparebank 1 Torvet. Forslag sendes styret innen 15.01. Forslag kan sendes til halvor.skattet@fellesforbundet.no
Det blir også avholdt medlemsmøte rett etter årmøte.