Søndagstur 17/6-12

Søndagstur Notodden -Gransherad-Mel-gausta/svinroi-Tuddal med pause (kaffe mat )

Notodden .Avreise kl 09.30 fra syklisten. Er det dårlig vær blir det  offroad ,samme tid/sted.