Informasjon for våren 2024

Hei alle NSK medlemmer. Det er fortsatt surt og kaldt, men isen begynner gradvis å smelte. Mange har syklet i vinter med piggdekk og det blir kanskje mulighet tide å ta fram ‘god-sykkelen’ før påske. Flere reiser til Mallorca uke 16. Etter det starter felles treningsprogram fra uke 17.

Vi kjører samme Strava-Cup som 2023 starter 1 april og avsluttes 1 september. Nytt av året er at man skal sende inn resultetet snarest og ikke samle opp. De som gjennomfører alle 9 turene blir med på trekning av gavekort på kr 1.000. Mer info kommer senere

Det er det viktig å betale kontigenten snarest for å få være med på spinning, fellestrening samt kjøp av NCF lisens. Samme priser som i fjor.

Se dokument for mer info :

Årsmøte innkalling 2024

Møtet avholdes torsdag 29 februar kl 19.00 på idrettens Hus i Storgata.

Det blir mulig å prøve utstyr fra Spiuk fra kl 18.00

Forslag til årsmøte sendes på e-post til: vegard.ryen.skullerud@gmail.com innen 20 februar.

Dagsorden er:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 1. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 5. Behandle forslag og saker.
 6. Fastsette medlemskontingent.
 7. Vedta budsjett.
 8. Behandle organisasjonsplan.
 9. Valg.

Fellestrening starter 17 april 2023 kl 17:30

Aktivitetskalenderen blir oppdatert. Det blir trening mandag (rolig racer), onsdag (hard racer) og torsdag (offroad) kl 17:30 med start fra Syklisten i Heddalsveien. Fra og med mai starter treningen kl 18:00. Delta også på NSK-cup’en som du kan lese mer om på samme gruppe.

Årsmøte innkalling 2023

Til medlemmer i Notodden Sykleklubb. Årsmøtet blir 9 mars kl 19 og Ingar fra Spiuk vil være der fra kl 18 med klær, hjelmer, briller, sko etc.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Notodden Sykleklubb

Årsmøtet avholdes i Idrettens hus i Storgata.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1.Godkjenne de stemmeberettigete.

 1. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 5. Behandle forslag og saker.
 6. Fastsette medlemskontingent.
 7. Vedta budsjett.
 8. Behandle organisasjonsplan.
 9. Foreta følgende valg:
 1. Leder og nestleder
 2. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
 4. Tre representanter i kontrollutvalg
 5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Forslag til årsmøte sendes styret ved Vegard Ryen Skullerud innen 8 mars. til vegard.ryen.skullerud@gmail.com

Forfatter Jan Tore Sletta

Informasjon for våren 2022

Hei alle NSK medlemmer, isen begynner å smelte og veiene begynner å bli tørre. Mange har syklet i vinter med piggdekk og det er snart på tide å ta fram ‘god-sykkelen’. Flere reiser til Mallorca i uke 14. Etter det kommer påsken og vi satser på felles treningsprogram fra uke 16. Mange starter nok før og det er bare å avtale turer på FB gruppen vår om man vil ha selskap.

Vi har også laget en ny Strava-Cup som varer til og med 31 april. Det er bare å starte og sende resultatene til jan_torres@live.no

Da er det også bare å betale kontigenten som er samme som i fjor. Se dokument for mer info :

NrNavn
1Yli – Melås Bru – Yli
2Yli – Grønnkjer
3Bolkesjøbakken fra grusvei i bunn til topp
4Øta Bygget – Yli krysset
5ØTA Bygget – Holtsås – ØTA bygget (Snu ved innkjøringen til Akkerhaugen, rundt midtdeleren og tilbake)
https://www.strava.com/activities/7069537161/segments/2955803523607686054
6Rundt Grønvollfoss-dammen
7Saulandstøtta – Bolkesjø krysset
https://www.strava.com/activities/7050581713/segments/2955020168881085114
8Lisleherad til krysset mot Gransherad og tilbake (opp og ned langs elva). https://www.strava.com/segments/31534985
9NSK Tempo (Havsteindalen)
 TOTALT (PLASSERING)
🏆=KOM
Det er IKKE lov å bruke tempo sykkel eller sykle flere sammen.

Årsmøte innkalling

Til medlemmer i Notodden Sykleklubb

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Notodden Sykleklubb

Årsmøtet avholdes 1 mars kl 1800 i Idrettens hus i Storgata.

Under følger saklisten for årsmøtet. Årsberetning blir lagt ut i god tid før årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1.Godkjenne de stemmeberettigete.

 1. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 5. Behandle forslag og saker.
 6. Fastsette medlemskontingent.
 7. Vedta budsjett.
 8. Behandle organisasjonsplan.
 9. Foreta følgende valg:
 1. Leder og nestleder
 2. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
 4. Tre representanter i kontrollutvalg
 5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Forslag til årsmøte sendes styret ved Vegard Ryen Skullerud innen 22 februar 2022. til vegard.ryen.skullerud@gmail.com

Protokoll styremøte 24.08 NSK med viktige datoer

Til stede: Vegard Skullerud, John Gunnar Svartdal, Steinar Tørre, Jan Tore Sletta, Pål Espen Dahlskås og Halvor Skåttet

Forfall: Freddy Hågensen og Tommy Hagen

Dagsorden:

 1. Medlemsmøte
 2. Trening høsten
 3. Klubbmesterskap
 4. Årsfest
 5. Mallorca 2022
 6. Regnskap og budsjett
 7. Eventuelt
 1. Medlemsmøte avholdes på idrettens hus tirsdag 28 september kl 18.00

Dagsorden for medlemsmøtet.

 • Årsfest
 • Mallorca 2022
 • Trening høsten, spinning, løping, offroad, ski osv.
 • Trening høsten 2022. Dette kommer opp som egen sak på medlemsmøtet den 28 september.

Styret foreslår å starte spinning på Spenst fra tirsdag 19 oktober. Halvor undersøker med Spenst.

 • Klubbmesterskapet 2021. Fellesstarten kjøres 14 september kl 17.30, start ved idrettshallen. Masterbil opp til Lisleherad som slipper i bakken mot Lisleherad kirke, mål ved Skogly i Gransherad. 16 september er reservedato hvis dårlig vær.
 • Tempo mesterskapet kjøres den 22 september første start kl 18.00 fra Ormemyrkrysset. Samme trase som sist. Reservedato 23 september. Egen klasse for racer og tempo sykkel (racer med bøyle = tempo sykkel).
 • Årsfesten settes til lørdag 6 november kl 19.00 på Brattrein start kl 19.00. Vi bestiller Tapas med dessert. Egenandelen settes til kr 200,- påmelding til Vegard innen 15 oktober.

Sykkeltur på offroad fra O – lags hytta kl 12.00. Jan Tore legger ut info på nettside og Facebook. Halvor bekrefter bestilling via e-post.

 • Mallorca 2022 diskuteres på medlemsmøte den 28 september. Styret foreslår å reise i tidsrommet 1 – 9 april 2022. Styret henstiller alle til å bestille på hotell El Sid.
 • Regnskap og budsjett. Dette tas på neste styremøte.
 • Eventuelt. Det ble diskutert fellestur til VM i Belgia, eller starten på Tour de France i København 2022. VM 2022 – Australia. VM 2023 – Glasgow.

Møtet slutt 20.00

Årsmøte innkalling

Til medlemmer i Notodden Sykleklubb

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Notodden Sykleklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 7 mai 2021

Årsmøtet avholdes den 8 juni kl 1800 i Idrettens hus i Storgata.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1.Godkjenne de stemmeberettigete.

 1. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 5. Behandle forslag og saker.
 6. Fastsette medlemskontingent.
 7. Vedta budsjett.
 8. Behandle organisasjonsplan.
 9. Foreta følgende valg:
 1. Leder og nestleder
 2. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
 4. Tre representanter i kontrollutvalg
 5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Forslag til årsmøte sendes styret ved Vegard Ryen Skullerud innen 1 juni 2021. til vegard.ryen.skullerud@gmail.com

Fellestrening starter 12 april kl 17:30

Aktivitetskalenderen blir oppdatert. Det blir trening mandag (rolig racer), onsdag (hard racer) og torsdag (offroad) kl 17:30 med start fra Syklisten i Heddalsveien. Fra og med mai starter treningen kl 18:00. PGA stadig endring i reglene rundt Covid19 så anbefaler vi alle medlemmer om å følge med på FB gruppen vår da det der blir løpende oppdateringer. Delta også på vår-cup’en som du kan lese mer om på samme gruppe.