Årsmøte innkalling 2024

Møtet avholdes torsdag 29 februar kl 19.00 på idrettens Hus i Storgata.

Det blir mulig å prøve utstyr fra Spiuk fra kl 18.00

Forslag til årsmøte sendes på e-post til: vegard.ryen.skullerud@gmail.com innen 20 februar.

Dagsorden er:

  1. Godkjenne de stemmeberettigete.
  1. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  3. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  5. Behandle forslag og saker.
  6. Fastsette medlemskontingent.
  7. Vedta budsjett.
  8. Behandle organisasjonsplan.
  9. Valg.