Møte datoer fremover

Siden situasjonen rundt Covid19 er så uoversiktelig og det kommer stadig nye regler og krav fra myndighetene så har styret i klubben valgt å utsette årsmøtet til 24 mars og så vil vi forsøke å gjennomføre et medlemsmøte 16 februar:
– 16 februar 2021, medlemsmøte i Idrettens hus i storgata. Agenda kommer senere
– 24 mars 2021, årsmøte i Idrettens hus i storgata. Saksliste kommer senere
Hold av datoene, flere detaljer om møtene kommer senere.
Hilsen styret