Møte datoer fremover

Siden situasjonen rundt Covid19 er så uoversiktelig og det kommer stadig nye regler og krav fra myndighetene så har styret i klubben valgt å utsette årsmøtet til torsdag 20 mai. På grunn av covid-19, er fristen fra NIF utsatt til 15. juni. saksliste blir lagt ut senest 20 april.
Hilsen styret