Referat fra årsmøtet 30 januar

  1. Godkjenning av møteledelse, referent og underskrivere

Innkalling godkjent

Dagsorden godkjent

Leder av møte Halvor Skåttet godkjent

Refernet Anders Laukvik godkjent

Underskrivere:

Vegard Skullerud og Magne Gjuv

2. Årsberetning

Godkjent

3. Økonomi

Regnskap – Godkjent

Merknad: Ønsker at balansen blir med i regnskapet

Revisjonsberetning: Godkjent regnskap

4. Innkommende forslag

Ingen forslag

5. Saker fra styret

Presse-/medieansvarlig for å øke bevisstheten om klubben til publikum.

Årsmøte var positivt til dette. Det nye styret jobber videre med denne saken. Det var et ønske om at f.eks Runar Sørensen blir spurt om å ta oppgaven, siden han er den som kjører flest ritt.

6. Kontingent

Kontingenten vedtas at blir uendret.

7. Budsjett 2019

7.1 Hjartdalsbanken trakk seg i dag (30.01.19) som sponsor. Dette gjør at vi går glipp av kr. 10.000 i inntekter. Dette gjør at det fremlagte budsjettet blir med feil, med et reelt underskudd på kr 23.000,-

7.2 Posten for annonser kr 2.500,- blir strøket

7.3 Nytt underskudd blir da kr 20.500,-

Budsjettet blir godkjent

8. Valg

Det nye styret som ble valgt:

Leder                                                  Vegard R. Skullerud               (2år)

Nestleder                                            Sigmund Haugen                   (1år)

Kasserer                                             Tommy Hagen                        (2år)

Sekretær                                            Anders Laukvik                      (1år)

Styremedlem/sportslig leder              Jan Tore Sletta                       (1år)

Styremedlem                                      Freddy Haagensen                 (1år)

Styremedlem                                      Vidar Helgesen                       (1år)

Varamedlem                                       Arild Brenna                           (1år)

Varamedlem                                       John Gunnar Svartdal            (1år)

Revisorer:                                          Thorkild Haugan og Steinar Tørre.                                                                                      Foreslåes gjenvalgt for et år.

  1. Styret får i mandat i å nedsette en ny arrangementskomité. De skal også utarbeide en instruks for denne.

 

  1. Valgkomiteen for 2019:

Halvor Skåttet

Pål Espen Dahlskås

Haakon Andersen