Sakliste til årsmøte

Til medlemmer i Notodden Sykleklubb

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Notodden Sykleklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 28.12.2015.

Årsmøtet avholdes den 27. januar 2016 kl 1800 i møterommet på Spenst, Semsvegen 40A.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1.Godkjenne de stemmeberettigete.

 1. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 5. Behandle forslag og saker.
 6. Fastsette medlemskontingent.
 7. Vedta budsjett.
 8. Behandle organisasjonsplan.
 9. Foreta følgende valg:
 1. Leder og nestleder
 2. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
 4. To revisorer
 5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

 

Med vennlig hilsen styret i

Notodden Sykleklubb