Testing av Vo2maks og laktatverdier.

527769_371059629593717_968348958_n

Flere har etterlyst det å få en skikkelig test på sine verdier.

Vi har fått et tilbud fra Høyskolen i Bø v/testansvarlig Hans Torvild Kittilsen, om testing av maksimalt oksygenopptak, laktatverdier, watt og puls . Hvis vi er 5 eller flere får vi 20% rabatt.

Kostnader:

Test av max Vo2 = Kr 550.- pr person

Test av laktatterskel = Kr 800.- pr person

Hver enkelt kan selv bestemme hva slags test dere vil ha, men tar vi for eksempel begge, blir prisen Kr 1200.- Blir vi 5 eller flere, får vi altså 20% rabatt på prisen samme hva slag test vi tar. Dette er et kjempetilbud.

Testeren foreslår at vi tar den første testen i  februar, før sesongen. Jeg trenger i første omgang å lodde stemningen slik at jeg kan gi en tilbakemelding. For de som er interessert, ta kontakt med meg for nærmere opplysninger. Testen kan tas både på sykkel eller tredemølle.