Driftstøtte til NSK

Utvalget for kultur- og stedsutvikling i Notodden har tildelt NSK kr. 2.000,- i driftstøtte for 2013. Vi takker og bukker for tilskuddet!