10 Sykkelvettregler fra NCF

For din og andres sikkerhet ved trening på trafikkert vei

1. En sykkel er definert som kjøretøy. Alle kjøretøy, herunder også sykler, skal bruke kjørebanen i treningsformål. 

Syklende kan også bruke vegens høyre skulder jf. trafikkreglene § 4 og § 5.

2. Trafikkregler skal overholdes, hold til høyre og vis hensyn til øvrige trafikanter. Gi tydelig tegn om hvor dere skal.

3. Fakta om forbikjøring.

a. Syklende har rett til å kjøre forbi på høyre side og kan ved kø passere denne på vegens skulder jf. trafikkreglene § 5, § 12c og § 18-1.

b. Forbikjøring skal utføres uten å volde fare, hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte jf. trafikkregler § 12-3. SLF og NCF anbefaler 1,5m avstand mellom bil og syklist ved forbikjøring.

4. Er det mange på trening – del dere i flere mindre felt på maksimalt 10-15 syklister.

5. Ligg maksimalt to i bredden og vis hensyn, slipp frem trafikken på passende steder om det dannes kø.

6. Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten har vikeplikt for de gående jf. trafikkreglene § 4. Er det naturlig og tilrettelagt for bruk av sykkelveg – vær konsekvent og la hele gruppen enten følge vegbanen, eller sykkelvegen.

7. Ved punktering og andre uhell som fører til stopp skal alle i gruppen trekke helt ut av vegbanen.

8. Ta hensyn til andre ryttere, hold jevn fart. Unngå unødige og plutselige endringer i feltet. Hold linjen din og ikke endre posisjon uten at du gir signal. Når du skal spise, legger du deg bakerst i gruppen.

9. Bruk alltid hjelm og godkjent lys – hvitt framlys og rødt baklys ved sykling i mørket.

10. Ikke stå på retten din for enhver pris, da det er du som taper og blir skadet ved ulykke.

2 kommentarer til «10 Sykkelvettregler fra NCF»

 1. Et generelt innspill, ikke ment som kritikk av enkelt personer.

  Når vi sykler langs veier som har en del trafikk burde vi bli flinkere på å ikke sykle som en hønsegjeng! Den som er «kaptein» må være tydelig og gi klar beskjed at vi enten holder én rekke eller om vi skal sykle to i bredden osv.

  Eksempel:
  Nedover/oppover Heddal på en ettermiddagstrening f.eks. Mye trafikk som regel. De fleste stiller kanskje i klubbekledning. Da gir det et svært dårlig inntrykk av sykkelklubben og det irriterer bilister ekstra mye om vi ligger på rekke bortsett fra noen få som kanskje da «vimser» to i bredden o.l. Om den som er kaptein på den treningen da gir klar beskjed før vi starter hvordan vi skal sykle så vet alle hva som er «lov» på dagens trening.

  Om vi en gang skal sykle sammen som et lag på et ritt kommer det sikkert godt med om vi er vant til at en kaptein gir tydelige beskjeder underveis når vi er ute å sykler sånna t det ikke blir forvirring og surr når det plutselig kommer «ordrer».

  Jeg har ikke vært med på så mange klubbtreninger enda i år, men har fortsatt ikke fått et klart inntrykk av hvem som har blitt valgt som road-captain (står under retningslinjer landevei at det skal det være) de gangene jeg har vært med.

 2. Enig med deg Lars! Hvis det ikke er klart hvem som er road-captain når treningen starter, så still spørsmålet til den mest erfarne syklisten i gruppa, hvis det ikke er deg selv!

  Etter min mening bør det bare være en rekke på alle hovedveier, mens de ikke skulle være noe problem å ligge to i bredden på mindre trafikerte veier som f.eks. fra støtta til Gransherad og videre rundt Bolkesjø runden.

  Det er helt klart road-captain som har ansvaret for å holde gruppen innenfor grensen av det som de fleste anser som trafikk sikker kjøring. Road-captain bør normalt sett si to ord om dette før man ruller avgårde fra Syklisten. Det gjøres i hvertfall i andre klubber.

  Bra innspill Lars. Vi får bygge klubb og kultur litt etter litt! 🙂

Det er stengt for kommentarer.